Конференція, 7 травня 2014 р

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ В СОЦІАЛЬНО — ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ: ВИКЛИКИ ЧАСУ»

Організатори конференції: Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації, Громадська організація «Академічний простір», Університет Економіки  (WSG) (м. Бидгощ, Республіка Польща), Кафедра економіки підприємства Львівської комерційної академії, Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у місті Львові, Інститут міжнародних економічних досліджень, Центр суспільних інновацій

 

Секції роботи конференції:

  1. Економічна теорія та історія економічної думки
  2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
  3. Економіка та управління національним господарством
  4. Економіка та управління підприємствами
  5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
  6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
  7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
  8. Гроші, фінанси і кредит
  9. Соціально-економічна безпека

 Збірник доповідей

7 травня 2014 р.