Експерти з напрямів діяльності

ІЛЯШ
Ольга Ігорівна

доктор економічних наук, професор

Керівник напряму стратегічного моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів

Експерт з питань соціально-економічної безпеки, функціонування та розвитку ринку праці, зайнятості та міграції населення України, проблем та пріоритетів державного регулювання у соціальній сфері

МАРГІТА
Наталія Орестівна

кандидат економічних наук

Керівник блоку розвиткок громадянського суспільства

Експерт з питань інвестиційної політики регіону, міської логістики

КУТ
Марія Олександрівна

кандидат економічних наук

Керівник освітньо-наукового блоку

Експерт з питань управління фінансово-економічною безпекою підприємства

МАЗЯРКО
Ірина Сергіївна

кандидат економічних наук

Керівник напряму міжнародної співпраці

Заступниця Голови з питань міжнародної співпраці, реалізації проєктів із залученням міжнародної технічної допомоги, а також проєктів, що реалізуються за кредитні кошти міжнародних фінансових організацій (ЄБРР, ЄІБ та ін.).

ГРИНКЕВИЧ
Світлана Степанівна

доктор економічних наук, професор

Керівник науково-просвітницького напряму

Експерт з питань стратегічного планування розвитку трудового потенціалу, оцінювання потенціалу підприємства, практичних аспектів функціонування інтелектуального бізнесу

МАГАС
Наталія Василівна

кандидат економічних наук, доцент

Керівник напряму моніторингу процесів громадянського суспільства

Експерт з питань бюджетної політики, конкурентоспроможності суб’єктів господарювання

ДОРОШКЕВИЧ
Дарія Вячеславівна

доктор економічних наук

Керівник напряму розширення взаємозв'язків та створення моделей інтеграції науки, вищої освіти та бізнесу

Експерт з питань маркетингу, застосування інформаційних систем та технологій в бізнесі, глобалізації та європейської інтеграції

ХАУСТОВА
Вікторія Євгенівна

доктор економічних наук, професор

Керівник напряму промислової політики та інноваційного розвитку

Експерт з питань промислового
розвитку, інноваційної, наукової та науково-технічної діяльності

СМОЛЯР
Любов Гаврилівна

кандидат економічних наук, професор

Керівник напряму управління інноваціями, економіки знань та Agile-менеджменту

Експерт з забезпечення адаптивності бізнесу до мінливих умов ринку та бізнес-середовища, управління змінами.

КРАВЧЕНКО
Марина Олегівна

доктор економічних наук, професор

Керівник напряму управління стійкістю економічних систем

Експерт з моделювання розвитку економічних систем

БОЯРИНОВА
Катерина Олександрівна

доктор економічних наук, професор

Керівник напряму моніторингу економічної функціональності суб’єктів реального сектору економіки

Експерт з питань економічної функціональності, інноватики, бізнес-моделей, стартап-проектів.

МАЖАРА
Гліб Анатолійович

доктор філософії з економіки

Керівник напряму підготовки та координації діяльності експертів і
надання консультаційних послуг

Експерт з питань діджиталізації,
цифрового розвитку та трансформацій

МЕЛЬНИЧУК
Вікторія Едуардівна

Аспірант КПІ ім. Ігоря Сікорського

Керівник напряму інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку

Експерт з управління людськими ресурсами, міжнародних комунікацій та інновацій