Міжнародна науково-практична конференція, 4 червня 2021 р

Міжнародна науково-практична конференція
СУСПІЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ І БЕЗПЕКА:
ЛЮДИНА, ДЕРЖАВА, СОЦІУМ
04 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Суспільні трансформації і психологічні проблеми соціалізації
  особистості
 2. Управління освітніми процесами в суспільстві знань
 3. Історичний та політичний контексти суспільних трансформацій
 4. Управління фінансовими системами на мікро- , мезо- і макрорівнях
 5. Цифрова економіка, безпека бізнесу та ризик-менеджмент в умовах суспільних викликів і трансформацій
 6. Міграція в Україні і світі: соціокультурні та економічні наслідки
 7. Соціальна економіка, аналітика та управління людськими ресурсами в
  умовах суспільних викликів і трансформацій