Цілі, завдання, основні напрями діяльності

Наші цілі:

 • розвиток науки і освіти, ведення просвітницької діяльності щодо нових методик і технологій дослідження та аналізу економічних процесів, шляхом організації спільних заходів з провідними науковими організаціями, навчальними закладами, представниками органів влади, управління і самоврядування;
 • розширення взаємозв'язків та створення моделей інтеграції науки, вищої освіти та бізнесу шляхом залучення науковців та представників бізнесу до розробки та публікації фундаментальних та прикладних наукових досліджень;
 • сприяння розвитку громадянського суспільства через поширення інформації про кращі практики взаємодії громадськості та влади, здійснення форм місцевої демократії і формування активу зацікавлених осіб щодо комплексного розвитку громад та подальших процесів об’єднання громад;
 • участь у формуванні експертного середовища як складової діяльності з оцінювання розвитку громадянського суспільства;
 • сприяння співпраці громади та влади задля підвищення якості та ефективності надання адміністративних послуг, розвитку електронного урядування та наближення їх до європейських стандартів;
 • розвиток потенціалу неурядових організацій та громадськості щодо моніторингу процесів громадянського суспільства;
 • популяризація європейського досвіду ведення просвітницької діяльності щодо нових методик і технологій дослідження та аналізу соціально-економічних процесів.

Ми ставимо такі завдання:

 • розповсюдження інформації та знань про нові наукові досягнення в сфері соціально-економічних відносин, сприяння зміцненню та удосконаленню системи підготовки висококваліфікованих фахівців, надання консультативно-методичної і практичної допомоги;
 • створення наукової платформи для залучення й закріплення талановитої молоді у сфері науки та технологій, включаючи надання рекомендацій з практики стажування за кордоном, публікації монографій, проведення конференцій, круглих столів та семінарів;
 • адаптація зарубіжного досвіду стратегічного планування розвитку територіальних громад;
 • ознайомлення громадськості на місцях з сучасними успішними практиками самоорганізації населення та активізації процесів об’єднання громад;
 • сприяння розвитку громадянського суспільства, шляхом проведення конференцій, навчальних семінарів, круглих столів, прес-конференцій, консультування громад щодо розвитку територіального управління;
 • розробка методології, механізмів управління самоврядуванням на місцевому рівні, оцінювання розвитку громадянського суспільства в Україні;
 • робота з добору, підготовки та координації діяльності експертів, які працюватимуть як на загальнодержавному, так і на регіональному й місцевому рівнях;
 • проведення контактних зустрічей представників НУО, громадськості, органів влади та місцевого самоврядування і регіональних ЗМІ щодо надання адміністративнихпослуг; поширення кращих практик та обмін досвідом надання адміністративних послуг в Україні та країнах ЄС, розвитку електронного урядування;
 • здійснення пропагандистських кампаній щодо просування соціальної відповідальності влади, бізнесу, громади;
 • розповсюдження інформації та знань про нові наукові досягнення в сфері соціально-економічних відносин, шляхом видання наукових збірників та матеріалів конференцій;
 • сприяння веденню просвітницької діяльності щодо нових методик і технологій дослідження та аналізу соціально-економічних процесів, шляхом організації спільних заходів з провідними науковими організаціями, навчальними закладами та органами місцевого самоврядування;
 • надання допомоги на шляху ринкових і демократичних реформ через підвищення обізнаності територіальних громад.

Основні напрями діяльності:

— розвиток місцевої демократії, комплексний розвиток громад (інформування громадськості з практиками активізації процесів об’єднання громад, шляхом проведення конференцій, навчальних семінарів, круглих столів, прес-конференцій, консультування громад щодо розвитку територіального управління);

— адміністративні послуги, електронне урядування (контактні зустрічі цільових аудиторій щодо надання адміністративних послуг, розвитку електронного урядування);

— консультаційний напрям (добір, підготовка і координація діяльності експертів, надання консультаційних послуг членами організації);

— моніторинг процесів громадянського суспільства, соціально-економічний моніторинг (періодичний моніторинг процесів розвитку громадянського суспільства в регіоні та країні, соціально-економічних тенденцій та їх оприлюднення);

— науково-просвітницький напрям (розробка методології, механізмів управління самоврядуванням, розповсюдження інформації та знань про нові наукові досягнення в сфері соціально-економічних відносин, розвитку громадянського суспільства).