Міжнародна науково-практична конференція, 29 жовтня 2020 р

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
«СУСПІЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ І БЕЗПЕКА: ЛЮДИНА, ДЕРЖАВА, СОЦІУМ»,
29 жовтня 2020 р.

29 жовтня  Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  проводив міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію. Співорганізаторами наукового заходу були Міжнародний університет фінансів (м. Київ), польські партнери —  Університет економіки в Бидгощі (Польща), Центр соціальної та демографічної політики та управління «Демос» НУ «Львівська політехніка» (м. Львів), ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАНУ», ГО  «Академічний простір» та «Центр досліджень і моніторингу якості та мобільності людських ресурсів» (м. Львів).

Метою наукового заходу став обмін практичними і теоретичними здобутками вчених у галузі суспільних трансформацій цифрової економіки, безпеки бізнесу та ризик-менеджменту в умовах суспільних викликів і трансформацій управління фінансовими системами на мікро, мезо- і макрорівнях.

Представниця ГО "Академічний простір", проф. Ольга Іляш, та магістр Міжнародного університету фінансів Тетяна Литвак представили доповідь на тему «Напрями соціального прориву України».